Mahdollisesti operaattorilukitus mutta kenen operaattorin ja onnistuuko purku ilman alkup. omistajaa on taasen asia erikseen.