melkoisesti ovat nettinopeudet muuttuneet vuodesta 1998