Mitä järkeä on lukea tätä juttua ingressiä pidemmälle?