MS-DOS sorsakoodi • Nyt kun MS-DOS sorsakoodia on GitHubissa, voisi viimein toteuttaa ignore/retry/abort/panic tahi ignore/retry/abort/pizza muutoksen:

  ASK:
      MOV   DX,OFFSET RESGROUP:REQUEST
      MOV   AH,PRINTBUF
      INT   33
      MOV   AX,0C00H+INCHAR
      INT   33       ;Get response
      CALL  CRLF
      OR   AL,20H     ;Convert to lower case
      MOV   AH,0      ;Return code for ignore
      CMP   AL,"i"     ;Ignore?
      JZ   EXIT
      INC   AH
      CMP   AL,"r"     ;Retry?
      JZ   EXIT
      INC   AH
      CMP   AL,"a"     ;Abort?
      JNZ   ASK
  

  En vaan osaa päättää, että kumpi! 🤔 • panic pizza tietenkin. saa vatsansa kylläiseksi samalla.